Báo cáo tài chính
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2012
Cập nhật ngày: 09/04/2013
Bấm vào đây để xem: 
Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kiên Giang bổ nhiệm thêm PGĐ phụ trách Đối Ngoại CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI KHU LẤN BIỂN TÂY BẮC
ĐỐI TÁC