Các phòng » đội » Các đội » Đội Xây Dựng
Đội Xây Dựng
Cập nhật ngày: 21/01/2021
Các Đội Thi Công Xây Dựng
 
Hiện tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang gồm có 8 đội thi công xây dựng đang làm việc, tính tới hiện tại tháng 1 năm 2021:
 
1. Đội Thi công xây dựng số 04:
    Đội trưởng: Nguyễn Hữu Duần
 
2. Đội Thi công xây dựng số 06:
    Đội trưởng: Lương Minh Thuận
 
3. Đội Thi công xây dựng số 08:
    Đội trưởng: Nguyễn Cao Trọng
 
4. Đội Thi công xây dựng số 10:
    Đội trưởng: Bùi Ngọc Hùng
 
5. Đội Thi công xây dựng số 11:
    Đội trưởng: Nguyễn Thanh Bình
 
6. Đội Thi công xây dựng số 12:
    Đội trưởng: Nguyễn Công Thắng
 
7. Đội Thi công xây dựng số 15:
    Đội trưởng: Ngô Ngọc Vượng
 
8. Đội Thi công xây dựng số 18:
    Đội trưởng: Phùng Văn Lộc
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kiên Giang bổ nhiệm thêm PGĐ phụ trách Đối Ngoại CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI KHU LẤN BIỂN TÂY BẮC
ĐỐI TÁC