Các phòng » đội » Các đội » Đội sữa chữa xe
Đội Sửa chữa xe
Cập nhật ngày: 01/12/2016
Cơ cấu nhân sự Đội sửa chữa xe gồm có 7 lao động: Lãnh đạo 1 trưởng,  và 5 công nhân.
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng 1 người.
Chức năng nhiệm vụ: Quản lý và điều hành công tác sửa chữa xe, sửa chữa công cụ lao động, thay nhớt bảo dưỡng và liên hệ cơ quan có liên quan để khám xe định kỳ.
Cán bộ công nhân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong nhiệm vụ sửa chữa đạt được chất lượng hiệu quả nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như : Bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chửa ô tô; kiểm tra, giám định, xác định tình trạng hư hỏng của xe. Thực hiện đúng qui định, quy trình khi các đơn vị có nhu cầu sửa chữa, thay thế vật tư; sửa chữa thùng rác và các công cụ, dụng cụ lao động; chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật đảm bảo công tác khám xe định kỳ. Bảo vệ tài sản của Công ty…
Hướng dẫn kiến thức cho các tài xế và công nhân về công tác quản lý qui trình, quy phạm kỹ thuật, quản lý sửa chữa máy móc thiết bị, công cụ, phương tiện … để sử dụng đúng kỹ thuật và an toàn trong quá trình hoạt động.
Ghi chép nhật ký công việc hàng ngày; báo cáo thường xuyên, kịp thời về tiến độ công việc sửa chữa xe lên Ban Giám đốc công ty.
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014 Họp mặt 8-3-3014 Hội thi \ Họp mặt 20 - 10 -2013 Vui Trung Thu 2013 Giao lưu Cựu Chiến Binh - Chi Đoàn Cty CP Phát triển đô thị KG và Đồn Biên Phòng Vĩnh Điều Giang Thành Hội thi \\ Đại hội chi bộ vệ sinh đô thi Cty Cp Phát triển đô thị Kiên Giang
ĐỐI TÁC