Các phòng » đội » Các đội » Đội Xây Dựng
Đội Xây Dựng
Cập nhật ngày: 21/01/2021
Các Đội Thi Công Xây Dựng
 
Hiện tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang gồm có 8 đội thi công xây dựng đang làm việc, tính tới hiện tại tháng 1 năm 2021:
 
1. Đội Thi công xây dựng số 04:
    Đội trưởng: Nguyễn Hữu Duần
 
2. Đội Thi công xây dựng số 06:
    Đội trưởng: Lương Minh Thuận
 
3. Đội Thi công xây dựng số 08:
    Đội trưởng: Nguyễn Cao Trọng
 
4. Đội Thi công xây dựng số 10:
    Đội trưởng: Bùi Ngọc Hùng
 
5. Đội Thi công xây dựng số 11:
    Đội trưởng: Nguyễn Thanh Bình
 
6. Đội Thi công xây dựng số 12:
    Đội trưởng: Nguyễn Công Thắng
 
7. Đội Thi công xây dựng số 15:
    Đội trưởng: Ngô Ngọc Vượng
 
8. Đội Thi công xây dựng số 18:
    Đội trưởng: Phùng Văn Lộc
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014 Họp mặt 8-3-3014 Hội thi \ Họp mặt 20 - 10 -2013 Vui Trung Thu 2013 Giao lưu Cựu Chiến Binh - Chi Đoàn Cty CP Phát triển đô thị KG và Đồn Biên Phòng Vĩnh Điều Giang Thành Hội thi \\ Đại hội chi bộ vệ sinh đô thi Cty Cp Phát triển đô thị Kiên Giang
ĐỐI TÁC