Các phòng » đội » Các phòng » Phòng Kế Hoạch - Kinh Doanh
Phòng Kế Hoạch - Kinh Doanh
Cập nhật ngày: 17/08/2017
Cơ cấu nhân sự phòng Kế hoạch kinh doanh gồm có 5 lao động: Lãnh đạo 1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 3 nhân viên.
Trình độ chuyên môn: Đại học 5 người.
Tham mưu cho BGĐ công ty trong công tác kế hoạch kinh doanh; phối hợp cùng các phòng, đội trong công ty thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và chỉ đạo trực tiếp các bộ phận trực thuộc phòng.
Căn cứ định hướng phát triển trên cơ sở kế hoạch SXKD hàng năm, nghiên cứu xây dựng kế hoạch, kỹ thuật sản xuất trong năm kế hoạch của toàn Công ty theo đúng nội dung yêu cầu phương hướng, trình tự các bước, biểu mẫu, tiến độ thời gian qui định làm cơ sở tham mưu cho Ban giám đốc giao chỉ tiêu kế hoạch cho từng tổ đội.
Hướng dẫn các tổ đội trực thuộc công ty lập kế hoạch năm về SXKD và tổng hợp cân đối đưa vào kế hoạch chung theo qui định.
Phối hợp với các phòng, các đội của Công ty trong việc xây dựng các kế hoạch chuyên ngành hàng năm, quí, tháng theo sự chỉ đạo của các ngành dọc : Kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề, kế hoạch cải tiến ứng dụng khoa học kỹ thuật .
Sau khi kế hoạch năm được cấp trên phê duyệt, chuẩn bị các thủ tục để Ban Giám đốc duyệt và giao kế hoạch năm cho các tổ đội, đồng thời tham mưu giúp Ban Giám đốc trong việc theo dõi, điều động, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch của toàn Công ty, kịp thời phát hiện các vấn đề mất cân đối, khó khăn, vướng mắc, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời.
Làm báo cáo nhanh, định kỳ, đột xuất, báo cáo sơ tổng kết, tổng hợp chung về tình hình SXKD và các mặt hoạt động khác của công ty để gởi về trên theo qui định.
Nghiên cứu làm tham mưu cho ban giám đốc mở rộng hoạt động dịch vụ kinh doanh của công ty. Phối hợp hổ trợ các đội lập và theo dõi các hồ sơ thiết kế, dự toán các công trình XDCB do công ty thực hiện như : cây xanh, điện chiếu sáng công cộng, xây dựng ….
Cùng với các phòng có liên quan nghiên cứu soạn thảo các văn bản hợp đồng kinh tế do công ty ký với các cơ quan, đơn vị bên ngoài để giám đốc ký theo quyền hạn đã qui định.
Lưu trữ bảo quản theo chế độ mật các tài liệu về kế hoạch thống kê, các hợp đồng kinh tế do phòng quản lý.
Căn cứ các định mức kinh tế – kỹ thuật của nhà nước ban hành, nghiên cứu xây dựng các định mức áp dụng trong công ty làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch năm, bao gồm định mức vật tư – kỹ thuật, định mức trang bị công cụ lao động, định mức thời gian vận hành máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, chất lượng các dịch vụ công cộng hoàn thành.
Xây dựng kế hoạch đổi mới công nghệ, thiết bị dây chuyền sản xuất, kế hoạch sửa chữa lớn, vừa, nhỏ cho các loại máy móc, phương tiện, công cụ lao động.
Theo dõi hướng dẫn các tổ đội thực hiện đúng quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm hoạt động các mặt công việc được liên tục, đều đặn, an toàn lao động.
Quản lý công tác mua sắm vật tư dự trữ cho SXKD, bố trí sắp xếp khoa học hợp lý, đảm bảo chất lượng vật tư, nhiên liệu, thuận tiện cho công tác bảo quản, cấp phát.
Quản lý chặt chẽ công tác sử dụng vật tư, nhiên liệu, công cụ phụ tùng ở các đội, theo hướng tiết kiệm triệt để và ghi chép sổ sách rõ ràng, đầy đủ.
Thanh lý hợp đồng và theo dõi công nợ các công trình.
 
Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kiên Giang bổ nhiệm thêm PGĐ phụ trách Đối Ngoại CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI KHU LẤN BIỂN TÂY BẮC
ĐỐI TÁC