DỊCH VU KINH DOANH
Dịch vụ Mai táng - Hỏa táng
Cập nhật ngày: 01/08/2017
Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang sẳn sàng phục vụ người dân dịch vụ Mai táng - Hỏa táng.
Địa chỉ Mai táng - Hỏa táng tại Nghĩa trang nhân dân, Tp. Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang; đường Võ Trường Toản, phường Vĩnh Quang.
 
Mọi nhu cầu xin liên hệ: Đội Dịch vụ công cộng của Cty CP Phát triển đô thị
Kiên Giang - Số điện thoại: 0297.3 875132.
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014 Họp mặt 8-3-3014 Hội thi \ Họp mặt 20 - 10 -2013 Vui Trung Thu 2013 Giao lưu Cựu Chiến Binh - Chi Đoàn Cty CP Phát triển đô thị KG và Đồn Biên Phòng Vĩnh Điều Giang Thành Hội thi \\ Đại hội chi bộ vệ sinh đô thi Cty Cp Phát triển đô thị Kiên Giang
ĐỐI TÁC