HOẠT ĐỘNG » Hoạt động Đoàn thanh niên
ĐẠI HỘI ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN KHÓA III NHIỆM KỲ 2014-2017
Cập nhật ngày: 28/06/2014
 
 
                     Đại hội Chi đoàn Cty CP Phát triển đô thị KG, nhiệm kỳ 2014 -2017
 
 
                                               Đồng chí Trần Đình Thái - Chủ trì Đại hội
 
 
             Đồng chí Lý Phương Dung - Thông qua chương trình làm việc của Đại hội
 
 
Đoàn Chủ tich : Trái: Đ/c - Lý Phương Dung ; Đ/c - Trần Đình Thái;  Đ/c : Nguyễn Hồng Lam 
 
 
                                      BCH Chi đoàn Khóa III - Nhiệm kỳ 2014-2017
Connection failed: SQLSTATE[08004] [1040] Too many connections