HOẠT ĐỘNG » Hoạt động Công đoàn
Đại hội Đại biểu Công Đoàn Cơ Sở lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Cập nhật ngày: 27/10/2017
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
Công đoàn cơ sở Công ty CP Phát Triển Đô Thị Kiên Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
 
Đoàn Chủ Tịch
Đoàn Chủ Tịch
Ban Thư Ký
 
 
Anh Trang Kim Việt Tuấn phát biểu hội nghị
Chị Nguyễn Hồng Ái phát biểu hội nghị
Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2017 -2022
Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2017 -2022
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2017 -2022
Các tin khác: