HOẠT ĐỘNG » Hoạt động Đảng
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM
Cập nhật ngày: 16/07/2014
 
         
 
 
 
 
 
Các tin khác:
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014 Họp mặt 8-3-3014 Hội thi \ Họp mặt 20 - 10 -2013 Vui Trung Thu 2013 Giao lưu Cựu Chiến Binh - Chi Đoàn Cty CP Phát triển đô thị KG và Đồn Biên Phòng Vĩnh Điều Giang Thành Hội thi \\ Đại hội chi bộ vệ sinh đô thi Cty Cp Phát triển đô thị Kiên Giang
ĐỐI TÁC