HOẠT ĐỘNG » Hoạt động Đảng
Hội nghị tổng kết Đảng năm 2012
Cập nhật ngày: 14/03/2013
                                                                             
 
 
Ông Bùi Như Ý - Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh
                                         Kiên Giang
 
 
Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối doang nghiệp
                                                tỉnh Kiên Giang
 
 
Ông Nguyễn Văn Thảo - Bí thư Đảng ủy Công ty CP Phát triển đô thị Kiên Giang
 
 
Các đồng chí về dự Hội nghị tại Công ty CP Phát triển đô thị Kiên Giang
 
 
Trao tặng giấy khen cho 8 cá nhân đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
                                                     năm 2012
 
 
Ông Bùi Như Ý trao tặng giấy khen cho tập thể chi bộ Văn phòng đạt
             "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2012"
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014 Họp mặt 8-3-3014 Hội thi \ Họp mặt 20 - 10 -2013 Vui Trung Thu 2013 Giao lưu Cựu Chiến Binh - Chi Đoàn Cty CP Phát triển đô thị KG và Đồn Biên Phòng Vĩnh Điều Giang Thành Hội thi \\ Đại hội chi bộ vệ sinh đô thi Cty Cp Phát triển đô thị Kiên Giang
ĐỐI TÁC