HOẠT ĐỘNG » Hoạt động Đoàn thanh niên
ĐẠI HỘI ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN KHÓA III NHIỆM KỲ 2014-2017
Cập nhật ngày: 28/06/2014
 
 
                     Đại hội Chi đoàn Cty CP Phát triển đô thị KG, nhiệm kỳ 2014 -2017
 
 
                                               Đồng chí Trần Đình Thái - Chủ trì Đại hội
 
 
             Đồng chí Lý Phương Dung - Thông qua chương trình làm việc của Đại hội
 
 
Đoàn Chủ tich : Trái: Đ/c - Lý Phương Dung ; Đ/c - Trần Đình Thái;  Đ/c : Nguyễn Hồng Lam 
 
 
                                      BCH Chi đoàn Khóa III - Nhiệm kỳ 2014-2017
Các tin khác:
Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kiên Giang bổ nhiệm thêm PGĐ phụ trách Đối Ngoại CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI KHU LẤN BIỂN TÂY BẮC
ĐỐI TÁC