HOẠT ĐỘNG » Hoạt động Đoàn thanh niên
ĐẠI HỘI ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN KHÓA III NHIỆM KỲ 2014-2017
Cập nhật ngày: 28/06/2014
 
 
                     Đại hội Chi đoàn Cty CP Phát triển đô thị KG, nhiệm kỳ 2014 -2017
 
 
                                               Đồng chí Trần Đình Thái - Chủ trì Đại hội
 
 
             Đồng chí Lý Phương Dung - Thông qua chương trình làm việc của Đại hội
 
 
Đoàn Chủ tich : Trái: Đ/c - Lý Phương Dung ; Đ/c - Trần Đình Thái;  Đ/c : Nguyễn Hồng Lam 
 
 
                                      BCH Chi đoàn Khóa III - Nhiệm kỳ 2014-2017
Các tin khác:
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014 Họp mặt 8-3-3014 Hội thi \ Họp mặt 20 - 10 -2013 Vui Trung Thu 2013 Giao lưu Cựu Chiến Binh - Chi Đoàn Cty CP Phát triển đô thị KG và Đồn Biên Phòng Vĩnh Điều Giang Thành Hội thi \\ Đại hội chi bộ vệ sinh đô thi Cty Cp Phát triển đô thị Kiên Giang
ĐỐI TÁC