HOẠT ĐỘNG » Hoạt động Công đoàn
Đại hội Đại biểu Công Đoàn Cơ Sở lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Cập nhật ngày: 27/10/2017
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
Công đoàn cơ sở Công ty CP Phát Triển Đô Thị Kiên Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
 
Đoàn Chủ Tịch
Đoàn Chủ Tịch
Ban Thư Ký
 
 
Anh Trang Kim Việt Tuấn phát biểu hội nghị
Chị Nguyễn Hồng Ái phát biểu hội nghị
Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2017 -2022
Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2017 -2022
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2017 -2022
Các tin khác:
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014 Họp mặt 8-3-3014 Hội thi \ Họp mặt 20 - 10 -2013 Vui Trung Thu 2013 Giao lưu Cựu Chiến Binh - Chi Đoàn Cty CP Phát triển đô thị KG và Đồn Biên Phòng Vĩnh Điều Giang Thành Hội thi \\ Đại hội chi bộ vệ sinh đô thi Cty Cp Phát triển đô thị Kiên Giang
ĐỐI TÁC