HOẠT ĐỘNG » Hoạt động Công đoàn
HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
Cập nhật ngày: 03/05/2018
                                  HỘI NGHỊ 
              ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 ĐOÀN CHỦ TỊCH
 
 
                                                                                                           BAN THƯ KÝ
 
 
                                                                       ÔNG VƯƠNG MINH TÂM - GIÁM ĐỐC CTY 
 
 
    ÔNG NGUYỄN THANH SƠN -  ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI VỆ SINH ĐÔ THỊ THAY MẶT TẬP THỂ NHẬN BẰNG KHEN
 
 
                ĐẠI DIỆN PHÒNG, ĐỘI ĐƯỢC TRAO TẶNG GIẤY KHEN TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
 
 
                                             CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC TRAO TẶNG BẰNG KHEN NĂM 2017
 
 
                                           CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC TRAO TẶNG GIẤY KHEN NĂM 2017
Các tin khác:
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014 Họp mặt 8-3-3014 Hội thi \ Họp mặt 20 - 10 -2013 Vui Trung Thu 2013 Giao lưu Cựu Chiến Binh - Chi Đoàn Cty CP Phát triển đô thị KG và Đồn Biên Phòng Vĩnh Điều Giang Thành Hội thi \\ Đại hội chi bộ vệ sinh đô thi Cty Cp Phát triển đô thị Kiên Giang
ĐỐI TÁC