HOẠT ĐỘNG » Hoạt động Công đoàn
HỌP MẶT NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 THÁNG 3
Cập nhật ngày: 08/03/2013
HỌP MẶT KỶ NIỆM 103 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 THÁNG 3
                     VÀ 1973 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
 
 
Chủ tịch Công Đoàn của Cty CP Phát triển đô thị Kiên Giang - Ôn lại truyền thống
                                                   ngày 8 tháng 3
 
 
            Giám Đốc Cty CP Phát triển đô thị Kiên Giang - Phát biểu chúc mừng
                                                           ngày 8 tháng 3.
 
 
                          Tập thể CN-VC về họp mặt nhân kỷ niệm ngày 8 tháng 3 
 
 
                      Giám đốc trao chứng nhận cho CN - VC đạt danh hiệu
                                       " Giỏi việc nước, đảm việc nhà " 
 
 
            Tham gia hội thao (Nhảy bao) của các chị em CN - VC nhân ngày 8 tháng 3
 
 
 
              Tham gia hội thao (Kéo co) của các chị em CN - VC nhân ngày 8 tháng 3 
 
 
                      Tham gia hội thao (Ném Bóng Rỗ) của các chị em
                                     CN - VC nhân ngày 8 tháng 3
 
 
    Tham gia hội thao (Đập nồi) của các chị em  CN - VC nhân ngày 8 tháng 3
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014 Họp mặt 8-3-3014 Hội thi \ Họp mặt 20 - 10 -2013 Vui Trung Thu 2013 Giao lưu Cựu Chiến Binh - Chi Đoàn Cty CP Phát triển đô thị KG và Đồn Biên Phòng Vĩnh Điều Giang Thành Hội thi \\ Đại hội chi bộ vệ sinh đô thi Cty Cp Phát triển đô thị Kiên Giang
ĐỐI TÁC