Tin tức HĐQT » Quyết định - Nghị Quyết
QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/QĐ-HĐQT
Cập nhật ngày: 25/01/2013
Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kiên Giang bổ nhiệm thêm PGĐ phụ trách Đối Ngoại CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI KHU LẤN BIỂN TÂY BẮC
ĐỐI TÁC