Các phòng » đội » Các đội » Đội Dịch Vụ - Vận chuyển
Đội Dịch vụ và vận chuyển
Cập nhật ngày: 17/08/2017
Cơ cấu nhân sự Đội Dịch vụ và vận chuyển gồm có 35 lao động: Lãnh đạo 1đội trưởng, 1 đội phó, 2 nhân viên văn phòng và 31 công nhân.
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng 1 người, trung cấp 3 người.
Đội có chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện quản lý Nghĩa trang nhân dân, lò thiêu, Rút hầm cầu, làm đại lý bán thùng rác và các dịch vụ khác.
Trực tiếp hợp đồng với các đối tác thực hiện một số họat động chính như : Rút hầm cầu, mai táng, hỏa táng, làm đại lý bán thùng rác và các dịch vụ khác theo chức năng nhằm tăng doanh thu.
Trực tiếp phụ trách các họat động dịch vụ, giao dịch, khảo sát, lập chiết tính, tổ chức thực hiệnhợp đồng .
Lập thủ tục xin mua, cấp vật tư và xác nhận thanh toán tiền mua vật tư, thanh toán nhiên liệu cho các xe .
Xây dựng  báo cáo chương trình công tác, kế họach ngắn hạn, dài hạn của Đội.
Trực tiếp khảo sát địa điểm vị trí thi công rút hầm cầu đối với nơi chưa nắm rõ vị trí trước khi lập hợp đồng.  
Nạo vét hố ga, khai thông hệ thống mương cống.
Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kiên Giang bổ nhiệm thêm PGĐ phụ trách Đối Ngoại CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI KHU LẤN BIỂN TÂY BẮC
ĐỐI TÁC