Tin tức HĐQT » Quyết định - Nghị Quyết
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ (34/NQ-HĐQT-2014)
Cập nhật ngày: 18/04/2014
Các tin khác:
Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kiên Giang bổ nhiệm thêm PGĐ phụ trách Đối Ngoại CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI KHU LẤN BIỂN TÂY BẮC
ĐỐI TÁC